Вакансии

Developer

Разработка Android Москва

Junior JavaScript Developer

Разработка CSS HTML JavaScript Web Москва

Python Developer

Разработка Python Москва

Development Team Lead (C#)

Разработка .NET C# Docker .net core Москва

Scala Senior Developer

Разработка C# Java Scala Москва

Senior Web Developer (JavaScript/React)

Разработка Redux JavaScript React Москва

C Developer (QA Team, KasperskyOS)

Разработка C Linux Москва

Web Frontend Developer (React/CSS)

Разработка CSS Redux JavaScript React Москва

С/C++ Developer (SDK)

Разработка C C++ Москва

iOS developer

Разработка iOS Mobile Objective-C Swift Москва

Full-stack (JS + Python) Developer

Разработка JavaScript Python Москва

JavaScript Developer ( frontend/full-stack)

Разработка Redux JavaScript React Москва

JavaScript Developer (Angular)

Разработка Angular AngularJS JavaScript Москва

C# .NET Developer

Разработка .NET ASP.NET MVC C# Docker MS SQL .net core Москва

C++ Developer (IoT Protection)

Разработка C++ Москва

Development Team Lead C/C++ (KasperskyOS IoT Protection)

Разработка Assembler C C++ Москва

Python Developer (I&I)

Разработка Python Москва

Research Developer (Python, C++)

Разработка Москва

Разработчик Scala (Akka)

Разработка Java Scala Москва

Senior Python 3.x Developer

Разработка Python Москва